Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden  (Download PDF)
2020-09-01
www.splendorflex.nl

Huurder: degene die (een deel van) de ruimte huurt (zie www.splendorflex.nl)

Verhuurder: Splendorflex

 • De huur van de vergaderruimte geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid (schade, diefstal, etc) van de huurder.
 • Eventuele aansprakelijkheid verhuurder gaat tot maximaal het betaalde huurbedrag aan verhuurder voor de desbetreffende boeking.
 • De huurder zal de vergaderruimte huren voor activiteiten zonder overlast risico.
 • De activiteiten waarvoor de vergaderruimte gehuurd wordt, zullen niet in strijd zijn met de grondwet en zullen geen expliciet politieke doelstelling kennen en/of religieuze overtuiging uitdragen.
 • De activiteiten waarvoor de vergaderruimte gehuurd wordt vertonen geen verwantschap met horeca.
 • Vanaf een half uur uitloop brengen we een extra uur in rekening.
 • Annuleringen 3 weken en langer voor de boekingsdatum kunnen kosteloos doorgegeven worden. Voor annuleringen korter dan 3 weken voor boekingsdatum geldt een restitutie van 50% van het factuurbedrag. Voor annuleringen korter dan 2 weken voor boekingsdatum geldt een restitutie van 25% het factuurbedrag. Voor annuleringen korter dan 1 week voor boekingsdatum geldt een restitutie van 0% van het factuurbedrag.
 • De vergaderruimte dient opgeleverd te worden zoals u hem bij aanvang van het gebruik aangetroffen heeft. Het uurtarief is inclusief schoonmaakkosten.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan pand of inventaris in de vergaderruimte veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de vergaderruimte gedurende de huur van de vergaderruimte. 
 • In de vergaderruimte is roken niet toegestaan.
 • In de vergaderruimte is het niet toegestaan om op tafels of stoelen te staan.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de vergaderruimte veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de vergaderruimte gedurende de huur van de vergaderruimte.
 • Verhuurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om gedurende de huur van de vergaderruimte, aanwezig te zijn in de ruimte.
 • Verhuurder heeft het recht om de huur van de vergaderruimte per direct te beëindigen indien omwonenden klagen over geluidsoverlast of enige andere overlast.
 • Huurder zal per direct de vergaderruimte verlaten indien verhuurder dit verzoekt.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Utrecht.

GEDRAGSREGELS

 • Volgens de milieuwetgeving is de huurder verantwoordelijk voor een rustig betreden en verlaten van het gebouw en zijn directe omgeving.
 • Personen die aanstoot geven, de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, of handelen in strijd met één of meer voorwaarden waaronder het gebruik is toegestaan, worden door de verhuurder verwijderd uit de accommodatie.
 • Huisdieren, fietsen, skates en skeelers of dergelijk gebruiksmateriaal worden niet toegelaten in het gebouw.
 • Bij gebruik van ruimte dient de huurder aanwezig te zijn. Deze persoon houdt toezicht op de ruimte en de daarin aanwezige personen. Deze verantwoordelijke persoon is verplicht bij het verlaten van de ruimten de toegangsdeuren af te sluiten en zich ervan te overtuigen dat er geen mensen meer binnen zijn.
 • De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden.